Taiwan Modern art 台灣現代藝術展

Rate this item
(0 votes)

開催期間:2016.12.6午後2點~12.8午後5點
地點:日本東京都町田市民會館 4樓gallery(東京都町田市森野2-2-36)

參展藝術家:李奇茂(Lee chi-mao)、歐豪年(Ao Ho-nien)、董夢梅(Dong Meng-mei )、蕭鼎三(Xiao Ding-san)、楊秀櫻(Yang Xiu-yin)、楊靜江(Yang Jing-jiang)、呂毓秀(Lv Yu-xiu)、杜姿樺(Du Zi-hua)

Read 1908 times